Golftherapie

Let op uw rug!

Als fysiotherapeut behandel ik veel golfers met blessures en rugklachten staan daarbij nog steeds duidelijk op nummer 1. Veel golfers kunnen vanwege rugpijn niet of nauwelijks spelen. Golf hoeft helemaal niet zo slecht voor de rug te zijn als altijd wordt beweerd en kan zelfs heel goed voor uw lichaam zijn (en daarmee ook voor uw rug), mits u de juiste begeleiding c.q. coaching krijgt.

Rugklachten ontstaan zelden bij een goede golftechniek. Vaker worden ze veroorzaakt door een slechte motorische controle en het vele ballen slaan met een slechte techniek, of door een slechte houding bij het uit de auto halen van uw tas (zie foto). Combineer deze fouten met een zittend beroep of een zittende levensstijl in een passieve gefixeerde houding, en u zult  begrijpen waarom rugpijn zo vaak voorkomt onder golfers.

Rugklachten ontstaan door druk en door de excessieve draaikrachten (torsie) die op de wervelkolom worden uitgeoefend als het lichaam niet de juiste volgorde van bewegingen doorloopt tijdens de swing. Uw wervelkolom moet 8 maal uw lichaamsgewicht doorstaan tijdens de balimpact. Als u al last heeft van rugproblemen en u probeert toch dat gewicht te doorstaan, dan zijn zeker bij een slechte houding, rugklachten meestal niet te voorkomen.

Om dergelijke rugklachten te voorkomen, raad ik u aan een bezoek te brengen aan de (golf)fysiotherapeut, voor een golfspecifieke controle van uw rug en houding. Hij kan de onbalans in uw skelet en in uw spieren opsporen en u oefeningen geven om uw houding te verbeteren. Een goede houding en spierbalans zullen het voor u mogelijk maken de juiste posities in te nemen die nodig zijn om een goede golfswing uit te voeren.

Waardoor ontstaan de klachten?

Voor de golfswing staat u in een houding staat die fysiotherapeuten een “laterale tilt” noemen u staat met uw linkerschouder iets hoger dan met uw rechter  (voor rechtshandigen). Dit is een onnatuurlijke houding voor uw wervelkolom, en speciaal mensen met een zittende levensstijl kunnen hun lichaam niet gemakkelijk aanpassen aan deze houding. Dat komt doordat veel spieren door het langdurig zitten nauwelijks gebruikt worden en inactief geworden zijn.

Bovendien zijn de spieren die de bij een swing vrijkomende krachten kunnen absorberen- dit zijn met name de lage en diepe buikspieren- erg verzwakt en niet in staat om goed samen te werken. Als uw heupen en schouders gespannen en/of verkort zijn is er een grotere kans op een incorrecte volgorde van bewegingen  door uw rug, heup en schoudergewrichten.

De vaak gehoorde opmerking dat de rug pijn doet bij golf, houdt meestal in dat de rotatie van het lichaam tijdens de swing niet goed is ingezet.

Het belang van de coördinatie van de bewegingen tijdens uw swing.

Zodra een golfer vertelt dat hij een slechte rug heeft, raad ik hem aan les te nemen bij een golfpro. Vaak hoor ik dan als antwoord dat hij niet goed genoeg is om les te nemen, maar iemand gaat toch ook eerst lessen om daarna te kunnen dansen?

Dus waarom zou u proberen die bal weg te slaan zonder lessen te nemen?

De pro kan u helpen door de basis van de golfswing goed aan te leren. Het belangrijkste hierbij (met betrekking tot preventie van blessures) is de rotatie op de juiste plaatsen in uw lichaam.

Deel uw lichaam hiervoor in gedachten in drie delen: bovenlichaam, romp en benen. Als ze niet in de juiste volgorde gecoördineerd samenwerken, zal er een reactie komen op het verkeerde gebruik van uw lichaam.

Als de drie delen helemaal niet samenwerken zult u door de torsie- en de compressiekrachten vooral problemen oproepen voor uw rug, wat kan leiden tot serieuze blessures.

Foto 1     Als u zo uw tas uit de auto haalt, zijn rugklachten nauwelijks te vermijden

Met behulp van de volgende test  “Bepaal de conditie van uw rug” kunt u uw rug beoordelen. Deze test geeft aan hoe groot de kans is op rugblessures.

Bepaal de conditie van uw rug

1.                   Heeft u ooit een rug-screening voor golf gehad?

2.                   Doet u houdingsoefeningen voor golf,  en stretches om langdurig zitten tijdens werk  te onderbreken?

3.                   Volgt u een golfspecifieke warming-up voor het spelen?

4.                   Zorgt uw warming-up voor coördinatie en timing van uw lichaam  voor golf?

5.                   Zijn uw clubs gecontroleerd en aangepast voor uw lichaam?

6.                   Begrijpt u hoe u moet trainen zoals de tour professionals het doen (bv. Kort spel voor lang spel,  stretches na putten, etc.)

7.                   Kent u de redenen voor beschadiging van uw rug als u meteen na het putten een volle drive slaat?

8.                   Heeft u een golfles gehad waarbij coördinatie en juiste houding en volgorde van bewegen tijdens de swing ter voorkoming van krachten op uw rug besproken werd?

9.                   Weet u hoe u veilig uw tas kunt dragen of trekken of duwen?

Voor elk “NEE” scoort u 4 punten.

36-28:    Pas op! rugklachten zijn waarschijnlijk. 28-20:             Uw rug staat onder druk

20-8:      Verzeker u van goede rugtraining om te voorkomen dat het verslechtert.

8-0:         U bent goed bezig met uw lichaam, behoud dit zo

(met dank voor deze test aan Ramsay McMaster)

Foto2      De juiste manier om uw tas uit de auto te tillen: deze manier vermijdt zware belasting van uw rug. 

Voor al uw vragen met betrekking tot uw lichaam, blessures en begeleiding bij golf kunt u terecht bij:

 

                                                                        www.golftherapie.nl

E-mail: info@golftherapie.nl 

Tel: 06-28250894