KLM Open zet vervolgstappen in verduurzaming

Hilversum – In navolging van de maatregelen die in 2010 zijn genomen, zet het KLM Open dit jaar nieuwe stappen in haar streven het meest duurzame sportevenement van Europa te zijn. Vorig jaar werd het KLM Open bekroond door de Sustainable Golf Index met de titel ‘duurzaamste golfevenement van Europa’.

Het meest opzienbarende resultaat van 2010 was dat het toernooi op groene stroom kon draaien. Dankzij een investering waarbij elektriciteitskabels door netwerkbeheerder Liander tot ver in de baan zijn aangelegd, konden de dieselaggregaten, die gewoonlijk worden ingezet bij evenementen, worden vervangen door deze schonere energie voorziening.

Ook dit jaar wordt groene stroom gebruikt voor het vierdaagse golfevenement dat gehouden wordt op de bosrijke Hilversumsche Golf Club. De elektriciteit komt van Eneco Windstroom®, volledig opgewekt door windturbines in Nederland.

Naast de energievoorziening zijn de volgende maatregelen genomen om het toernooi duurzaam te maken:

• Het kaartsysteem is gedigitaliseerd. Bezoekers en genodigden krijgen hun toegangskaarten digitaal toegestuurd. De barcode die aan elke kaart hangt, kan vanaf de telefoon worden gescand en hoeft dus niet geprint te worden.

• Van Gansewinkel levert 70 afvalbakken voor in de baan die de scheiding van afval ten aanzien van vorig jaar dienen te verbeteren. Alleen goed gescheiden afval kan gerecycled worden.

• Van Gansewinkel bouwt een ‘milieustraat’ op het terrein van het KLM Open waar het afval (plastic, papier, glas en rest) gescheiden wordt geperst. Dit zorgt voor scheiding bij de bron en voor minder transport.

• De voorzieningen voor de leveranciers van het KLM Open om hun afval te scheiden zijn sterk verbeterd ten aanzien van vorig jaar.

• Al het voedsel dat wordt geserveerd op het KLM Open door Maison van den Boer is voor 80% biologisch, dan wel de seizoenen in acht nemende. Het eten is geproduceerd met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

• Voor het eerst dit jaar biedt Maison van den Boer ook biologische frisdranken, zoals Bionade, biologische appelsap en sinasappelsap. Daarnaast zijn de borden gemaakt van palmbladeren, is het bestek van hout en zijn de servetten en bekers van duurzame materialen gemaakt. Kortom, al deze materialen zijn biologisch afbreekbaar.

• Op het terrein rijden de golfbuggies op elektriciteit die is opgewekt uit zonne-energie. Op het dak van de buggies zijn zonnepanelen gevestigd die de buggies direct opladen.

• De spelers en leden van de organisatie worden gedurende de toernooiweek vervoerd in groene label BMW’s. Dit zijn BMW’s die tot de zuinigste auto’s behoren binnen hun segment en minder brandstof verbruiken.

• Eneco installeert windturbines die een golfbuggie opladen om te tonen hoe energie uit wind kan worden gebruikt.

• De Hilversumsche Golf Club draagt het GEO-certificaat (Golf Environmental Organization). Dit betekent dat de club aan strenge milieu-eisen voldoet en een duurzame bedrijfsvoering kent; geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt, zuinig omgaat met water en de flora en fauna ontziet.

• De vliegreizen van de spelers en organisatie naar het KLM Open worden gecompenseerd door de CO2Zero-service van KLM.

• De berekening van de CO2 uitstoot van het KLM Open wordt gedaan door Ecofys.

Geef de aarde door

Een belangrijk aandachtspunt van het toernooi dit jaar is de communicatie naar de bezoeker. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds wil het KLM Open de bezoeker middels het WNF-gedachtegoed ‘Geef de aarde door’ laten zien hoe iedereen op zijn eigen wijze kan bijdragen aan een leefbare toekomst voor mens en natuur.

• De bezoeker kan in de KLM Open Village zijn eigen voetafdruk meten en zich bewust worden van de gevolgen voor de aarde als iedereen in de wereld een zelfde voetafdruk zou hebben.

• Bezoekers worden extra gestimuleerd en begeleid het afval op een juiste manier te scheiden. Alleen goed gescheiden afval kan gerecycled worden.

• Aan de hand van een fiets die is gekoppeld aan led- en gloeilampen krijgen bezoekers inzicht in hoeveel energie zij kunnen besparen met ledlampen. Ook wordt advies gegeven over energiebesparing en duurzame energie.

• Op het hele terrein krijgen bezoekers tips over hoe zij in hun dagelijks leven kunnen bijdragen aan natuurbescherming. Bijvoorbeeld door te kiezen voor verantwoord voedsel, duurzaam transport en producten die ontbossing tegengaan.

Compensatie

Evenals vorig jaar wordt de CO2 uitstoot van het evenement gemeten. Daar waar de uitstoot nog niet gereduceerd kan worden, wordt deze gecompenseerd. De berekening levert een geldbedrag op dat wordt geinvesteerd in een energieproject in een ontwikkelingsland.

Dit jaar is gekozen voor het Landfill Gas Project in Turkije. Bij dit project wordt het afbraakproces van organisch afval gebruikt om energie in de vorm van gas op te wekken. Naast de hoofdstad van Turkije, Ankara, wordt het afval van miljoenen inwoners uit de omgeving verzameld. Het project streeft een ‘zero waste’ visie na, waarbij al het afval wordt omgezet in gas die schone energie oplevert voor de bewoners in de omgeving. Het project levert niet alleen schone energie, het creëert banen, een schonere lucht vrij van geur en het herstel van oude afval stortplaatsen naar woongebieden. Het Landfill Gas Project draagt het Gold Standard-keurmerk*.

* Gold Standard is het strengste keurmerk op het gebied van CO2-compensatie. Het keurmerk is in 2002 opgericht. Het staat borg voor rechtstreekse investeringen in duurzame energieprojecten, meestal in ontwikkelingslanden, waar mensen anders geen toegang zouden hebben tot energie. De Gold Standard-projecten zijn daarmee gegarandeerd additioneel. Dat wil zeggen: zonder klimaat-geld zouden ze er niet geweest zijn.

Het KLM Open is onderdeel van de European Tour, wordt ondersteund door de partners KLM, Deloitte en ABN AMRO en georganiseerd door TIG Sports. Het KLM Open is een van de best bezochte meerdaagse sportevenementen van Nederland en wordt in 2011 voor de 92ste keer gehouden. Daarmee is het een van de oudste toernooien van de European Tour.

Voor meer informatie: http://www.klmopen.nl/