GMG BEHEER vraagt uitstel van betaling aan

Op 31 januari 2010 is aan GMG Beheer BV, gevestigd te Bussum, (voorlopige) surseance van betaling verleend. GMG Beheer B.V. is de moedermaatschappij van het GMG concern (de Golf Management Group). Voor de groepsmaatschappijen, die de verschillende golfbanen van GMG in Nederland exploiteren, is geen surseance aangevraagd.

De achtergrond van de surseance houdt verband met de als gevolg van diverse (externe) oorzaken ontstane liquiditeitstekorten, waardoor GMG beheer op korte termijn ernstig wordt belemmerd in de uitvoering van haar strategische heroriëntatie, gericht op herstel op de langere termijn. De surseance zal zijn gericht op het realiseren van een doorstart.