Actieve winterwandeling voor vogelaars op golfbaan Sluispolder.

03 02 2016 spreeuwen

03 02 2016 spreeuwenGolfbaan Sluispolder organiseert op zaterdag 13 februari, van 8 tot 12 uur, een actieve winterwandeling in de baan onder leiding van Hoofdgreenkeeper Dave Muis & vogelaar Maarten Platteeuw. Er zijn bijzondere vogels te spotten zoals de visdief, slechtvalk, torenvalk en de buizerd, en met een beetje geluk een paartje ijsvogels. Een belangrijk onderdeel van het programma is het bevorderen van de spreeuwenpopulatie.

De spreeuw heeft een speciale betekenis voor de golfbaan. Hij vindt zijn voedsel op de green, namelijk de schadelijke larve van de langpootmug, de zogenaamde emelten. Emelten eten letterlijk de greens kapot. Toename van spreeuwen is dus positief voor de kwaliteit van de baan en sluit goed aan op de doelstelling van Sluispolder. Het behalen van het certificaat Committed to Birds, wat staat voor het vergroten van de bewustwording en het belang van natuur en vogels op de baan, waardoor er een duurzame vogelhabitat ontwikkeld kan worden.

De ochtend wordt gestart met het gezamenlijk in elkaar schroeven van 10 spreeuwenkasten. Aansluitend leert u tijdens de wandeling alles over de baan en zijn gevleugelde bewoners en worden de nestkasten opgehangen. De ochtend wordt afgesloten met een heerlijke kop soep. Prijs is € 5,- incl. koffie, thee & soep. Aanmelden kan via [email protected] of u belt met 072-5111555. Vergeet niet uw verrekijker mee te nemen!